Dragoljub Livada

Dragoljub Livada

U Tetu i Teta praksu sam ušao sa željom da proširim svoje uvide u nove tehnike za rad na sebi i rad sa energijom koja je oko nas i u nama, ne očekujući ništa posebno. Sada znam da sam otišao stepenicu više u svom razvoju. Bez obzira na višegodišnji rad raznim tehnikama na sebi i sa drugim ljudima tek u Teti sam shvatio dubinu značenja često korištene rečenice u radu sa raznim energijama ˝U ime ja JESM onaj koji JESM˝. Značenje i svrhu rečenice sam znao ali to Ja JESM u sebi sam u Teti u potpunosti osetio. Shvatio koliko toga iz svoje podsvesti treba da spoznam i koliko toga mogu učiniti za sebe i za druge.

Teta je između ostalog jedan od alata za rad sa podsvešću i upoznavanje sebe. Otvorio se jedan sasvim novi pogled na sve ono što me okružuje i na moje sposobnosti kojih nisam bio baš svestan i mogućnosti, moje i svakog od nas. Da mnoge situacije u životu gde naša svest obično reaguje sa ˝to nije moguće˝ postaju uz rad u Teti ˝a zašto ne bi to moglo da se uradi˝ i uglavnom dobijamo pozitivan rezultat.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.