Inicijacija u ovaj energetski sistem omogućava vam rad sa tri funkcije – Aktivacija timusnog srca, Jačanje timusa i Poboljšanje imuniteta. Svaku funkciju možete aktivirati pojedinačno, po potrebi, ali najbolje efekte imaćete ukoliko redovno aktivirate sve tri zajedno. Cilj sistema je aktivacija fizičkog timusa i aktivacija timusne čakre. Timus je žlezda smeštena u grudnom košu, odgovorna za imunitet organizma. U ranom detinjstvu je vrlo aktivna, a vremenom postepeno atrofira. Timusna čakra smeštena je u gornjem delu grudnog koša, između srčane i grlene čakre i, osim što podržava funkciju timusa, ima uticaja na emocionalni i duhovni aspekt.

Timus je žlezda smeštena u grudnom košu, odgovorna za imunitet organizma.

Najvažniji efekti primene ovog energetskog sistema su sledeći:

Na fizičkom nivou

– Ojačaćete svoj timus, pomoći mu da poveća dimenziju i povrati maksimalni intenzitet aktivnosti

– Maksimalno aktivan timus povećaće vašu otpornost na bolesti i podržati vaš imuni sistem u ispravnom radu

– Kompletno ćete unaprediti zdravlje i vitalnost celog organizma

Na energetskom nivou

– Otvorićete čakru timusnog srca, poznatu i kao više srce i eterično srce

– Bićete zaštićeni od preuzimanja bola i patnje ljudi prema kojima osećate saosećanje i kojima želite da pomognete

– Otvorićete se za primanje pomoći od bića svetlosti koja žele i mogu da vam pomognu i omogućićete im da vam kontinuirano pružaju pomoć

Na duhovnom nivou

– Ojačaćete i proširiti svoju sposobnost da kanališete Božansku ljubav

– Pojačaćete svest o tome da ste Božanska iskra i da ste stalno povezani sa Božanskim

– Sve što govorite biće vaša duboka istina, a ljudi oko vas će je razumeti na pravi način, bez sukoba i osuda.