Anđeli (od grčke reči άγγελος angelos – glasnik)  su bića sa drugačijeg nivoa nego ljudi. Oni su bića svetlosti, božanski, nebeski glasnici. Bespolni su, tj. androgeni, što znači da poseduju i muške i ženske karakteristike, ali se ljudima obično prikazuju sa naglašenim ili muškim ili ženskim aspektom. Mogu biti prisutni na više mesta u isto vreme. Rade sa svim bićima i pružaju svoju energiju, informacije i pomoć svima, ukoliko zatražimo njihovu pomoć i društvo.

Anđeli (od grčke reči άγγελος angelos – glasnik) su bića sa drugačijeg nivoa nego ljudi. Oni su bića svetlosti, božanski, nebeski glasnici.

Mi imamo slobodnu volju, što znači da oni nikad ne mogu intervenisati da nam pomognu bez našeg zahteva i saglasnosti. Mogu nam pomoći samo onoliko koliko im dopustimo. U slučaju opasnosti mogu se pojaviti da nas zaštite i promene ishod. Postoji beskrajan broj anđela koji su nam dostupni i mnogi od njih rade sa nama.

Svi oni poštuju našu slobodnu volju i neophodno je da ih pozovemo da bi nam pružili pomoć. Postoje anđeli isceljenja, ljubavi, zaštite, prosvetljenja, umetnosti, emocija, nauke, mira, spasenja, informacija, očuvanja prirode… Svi oni dati su nam kao dar od Boga, da nas podsete na našu božansku prirodu, da nas podstiču na ljubav i dobrotu, da nam pomognu u otkrivanju i ostvarivanju naše životne svrhe, da nas usmere i posavetuju u svim područjima našeg života.

Sistem ’’Anđeoska čula’’ ima za cilj da nam pomogne da počnemo da komuniciramo sa anđelima, ili da produbimo već postojeću komunikaciju. Otvaranje naših intuitivnih čula omogućiće nam ne samo komunikaciju sa pripadnicima svih hijerarhija anđela, već i sa drugim bićima svetlosti, koja se upravo u ovom periodu ubrzano pojavljuju na Zemlji.