Energetski sistem ”Anđeoske sekvence 11:11” se sastoji iz 11 inicijacija. Mogu se koristiti u sklopu Reiki tretmana, ukoliko ste praktičar Reikija, ili nezavisno. Aktivacijom konkretne brojevne sekvence aktivirate energiju povezanu sa tom sekvencom. Možete aktivirate jednu ili više sekvenci, u skladu sa namerom  s kojom vršite aktivaciju. Namere koje idu uz svaku sekvencu su konkretne i fiksne.

Aktivacijom konkretne brojevne sekvence aktivirate energiju povezanu sa tom sekvencom.

Sekvence možete koristiti za povezivanje sa Božanskim Izvorom, za pozitivne manifestacije i promenu misli iz negativnih u pozitivne, za dobijanje utehe i vere, za jačanje veze sa vodičima i vaznesenim učiteljima, za vezu sa anđelima, za pomoć u prevazilaženju životnih tranzicija i izazova, naročito u periodima kada osećate da ste u haosu i previranju, za postizanje balansa između materijalnih potreba i duhovne povezanosti, za pomoć u izlasku na ispravan put i obezbeđivanje srećnih okolnosti i mogućnosti, za pomoć u prolaženju kroz životne procese koji se privode kraju (razvod, smrt, gubitak posla, itd.), za povezivanje sa životnom svrhom i njeno ostvarivanje i za iskustva sinhroniciteta u životu, da vam se sve što vam je potrebno u životu pojavi na pravi način u pravo vreme.