Arhanđel Čamuil i njegovi anđeli ljubavi pomažu vam da u sebi pronađete ljubav, saosećanje i opraštanje. Donose božansku ljubav u srce i u celo vaše biće. Oporavljaju vas emocionalno, ispunjavajući vas neograničenom ljubavlju i radošću.

Arhanđel Čamuil i njegovi anđeli ljubavi pomažu vam da u sebi pronađete ljubav, saosećanje i opraštanje.

Arhanđel Čamuil i njegovi anđeli imaju spοsobnost poboljšavanja komunikacije među ljudima. Možemo da ih zamolimo da pomognu našim ukućanima ili kolegama da nas bolje razumeju ili da se međusobno bolje razumeju. Možemo moliti i da kod nas razviju osećaj razumevanja za potrebe, karakter i ponašanje drugih ljudi. Nerazumevanje je često koren i uzrok mnogih životnih teškoća.