Arhanđela Mihaila i njegove anđele možete moliti za oslobođenje od straha i oslobođenje od sumnje u sebe, za jačanje vere i usavršavanje svoje duše. Arhanđel Mihail daje inicijativu, snagu volje i fizičku snagu, koji su neophodni za mirno i hrabro kretanje životnim putem, za rešavanje zadataka i postavljenih ciljeva. On može pomoći da razvijete kod sebe kvalitete lidera, da postanete jaka ličnost usmerena na ciljeve, prirodno fokusirana na uspeh.

Arhanđel Mihail je učitelj svih anđela.

Za ljude on je pre svega zaštitnik. Radi sa prvim zrakom, plavim zrakom zaštite i ta energija je posebno moćna utorkom. Nadležan je za grlenu čakru. Štiti od napada ili zla svake vrste. Uklanja tamne entitete i trasformiše ih. Ukoliko vam neko šalje niskovibrante misli i emocije, Aranđel Mihail može stati između vas i te osobe i zaštiti vas.
Arhanđel Mihail takođe jača vašu božansku volju i veru, pomažući vam da budete časni umesto sebični. Povećava vašu sposobnost da se nosite s problemima i jača vašu odlučnost i hrabrost.