U ovoj grupi nalazi se još osam Arhanđela sa čijim energijama možete raditi. Za rad važe potpuno isti principi kao i za rad sa prethodnom grupom.

Ova obuka se u potpunosti nadovezuje na obuku Arhanđeoske energije I deo.

Arhanđeli u ovoj grupi su: Raziil, Haniil. Kasiil, Ariil, Raguil, Azriil, Azuriil i Cadkiil.