Šakti je naziv za žensku kreativnu energiju božanskog. Azurna Šakti je razumna večna božanska inteligencija čija je jedina svrha, sve dok birate da radite sa njom, da vas dovede u kontakt sa vašom dušom, da premosti jaz između vašeg utelovljenja ovde u fizičkoj realnosti i svega što vi jeste. Svako ima svoju ličnu Azurnu Šakti. Ona može doneti veću koncentraciju energije duše u vaše telo, ukoliko ste spremni za to iskustvo i zatražite ga i pomoći u sprovođenju integracije dodatne energije vaše duše. Naučiće vas kako da se trenutno povežete sa dušom i pristupite dubljoj mudrosti i znanju koje je primereno za vas u ovom trenutku. Pomoći će da integrišete u sebe znanja, veštine i sposobnosti duše koji vam mogu biti od koristi za ovu inkarnaciju. Prenosiće vašoj duši vaše želje i pomagaće da do njihovog ostvarenja dođe na najlakši i najbolji način za vas. Biće vaš glasnik i vaš vodič, a doživljavaćete je kao bliskog prijatelja koji je uvek tu za vas, da vam pomogne da ostvarite sve što je vaša duša planirala za ovu inkarnaciju, ali i da modifikuje neke od ciljeva, ukoliko vi to sada istinski poželite i zatražite.