Azurna Šakti

Šakti je naziv za žensku kreativnu energiju božanskog. Azurna Šakti je razumna večna božanska inteligencija čija je jedina svrha, sve dok birate da radite sa njom, da vas dovede u kontakt sa vašom dušom, da premosti jaz između vašeg utelovljenja ovde u fizičkoj realnosti i svega što vi jeste. Svako ima svoju ličnu Azurnu Šakti. Ona može doneti veću koncentraciju energije duše u vaše telo, ukoliko ste spremni za to iskustvo i zatražite ga i pomoći u sprovođenju integracije dodatne energije vaše duše. Naučiće vas kako da se trenutno povežete sa dušom i pristupite dubljoj mudrosti i znanju koje je primereno za vas u ovom trenutku. Pomoći će da integrišete u sebe znanja, veštine i sposobnosti duše koji vam mogu biti od koristi za ovu inkarnaciju. Prenosiće vašoj duši vaše želje i pomagaće da do njihovog ostvarenja dođe na najlakši i najbolji način za vas. Biće vaš glasnik i vaš vodič, a doživljavaćete je kao bliskog prijatelja koji je uvek tu za vas, da vam pomogne da ostvarite sve što je vaša duša planirala za ovu inkarnaciju, ali i da modifikuje neke od ciljeva, ukoliko vi to sada istinski poželite i zatražite.