Energetski sistem ”Čišćenje negativnih entiteta” namenjen je energetskoj i psihičkoj zaštiti svih ljudi, naročito empata. Zaštita se ogleda u prevenciji, tj. sticanju neprobojnosti za negativne energije, kao i u čišćenju, ukoliko se negativni entiteti nalaze u nekom od slojeva naše aure.

Namenjen je energetskoj i psihičkoj zaštiti svih ljudi, naročito empata.

Pod negativnim entitetima u ovoj tehnici podrazumevaju se misaoni oblici, psihičke kuke, psihički napadi, psihičke zavisnosti, energetski vampiri, geopatski stres i psihičko probadanje. Sistem se sastoj od pet nivoa i simbola koji se koristi na čakrama i u auričnom polju.