Činjenica je da jedan od razloga za neuspeh naših napora da budemo uspešni i srećni može biti uticaj predaka. Preci utiču na nas i naš sadašnji život na mnogo načina. Ono čime se bavi tehnika ’’Isceljivanja ugovora s precima’’ jesu ugovori, zaveti, obaveze… koje imamo sa našim precima i koji aktivno vrše uticaj na naš život iako ne znamo kada smo ih i kome dali. Ti ugovori mogu poticati iz prethodnih života, perioda između života ili čak iz ovog života. Namera s kojom su dati uvek je bila dobra, možda da dovršimo nešto što naš predak nije uspeo, možda da zadovoljimo neku njegovu želju. Problem sa svim tim ugovorima i zavetima je što nisu dovršeni, što i dalje vrše intenzivan uticaj na nas i nekad su toliko jaki da možemo slobodno reći da nas sprečavaju da živimo svoj život, već kao da smo ga pozajmili drugima. Nedovršeni ugovori predstavljaju blokade za kreiranje života kakav mi sada želimo.

Činjenica je da jedan od razloga za neuspeh naših napora da budemo uspešni i srećni može biti uticaj predaka.

Tehnika ’’Isceljivanja ugovora s precima’’ je energetska tehnika koja u morfogenetskom polju pronalazi te blokade, otklanja ih ih dovodi nas do neophodne slobode. Pri tom nije potrebno da znamo o kojim se tačno blokadama radilo. Promene do kojih dolazi u našem životu i u nama potvrđuju nam da su blokade otklonjene.