Radionica za ThetaHealing praktičare „Ja i moji preci“ predstavlja nastavak i celinu sa radionicom „Ja i moja porodica“.
Tokom ove radionice povezaćemo se sa više generacija predaka nego na prethodnoj radionici i raditi na razumevanju svoje uloge u genetskoj lozi, kao i razlozima za odabir konkretne porodice. Razmotrićemo način na koji nas sputavaju različite vezanosti na genetskom nivou, u kojoj meri i na koje načine nas genetski nivo sputava ili podržava da osetimo i izrazimo svoja osećanja i koje smo blokade nasledili vezano za preduzimanje akcije za postizanje stvari koje želimo, kao i za uspeh, neuspeh i životne promene. Komuniciraćemo sa pretkom koji trenutno ima najjači uticaj na naš život i čije snove nastojimo da ostvarimo i razmotriti koje i kakve energetske vezanosti imamo sa njim, kao i koje smo obaveze preuzeli od predaka. Vratićemo se u fetalni period da dublje nego do sada spoznamo kako smo se tada osećali. Odabraćemo koje vrline prisutne u našoj genetskoj lozi želimo da aktiviramo i kod sebe. Manifestovaćemo promene koje smo spoznali da želimo i uraditi trenutno maksimalno moguću integraciju sa Višim sopstvom. Sve ovo sprovešćemo kroz individualni i grupni rad i rad u parovima, intuitivna očitavanja i primanje informacija, duboka kopanja, komunikaciju s pretkom i vođene meditacije.
Preduslovi za pohađanje radionice su završen seminar „Kopaj dublje“ i radionica „Ja i moja porodica“, kao i spremnost za dubok rad i saradnju sa drugim praktičarima.

Traje jedan dan, sa jednom petnaestominutnom pauzom. Održava se onlajn, preko Zoom platforme.