O karmi, da li je karma odgovor?

Bilo koji vid zapitanosti nad pitanjima smisla, svrhe i samog postojanja dovodi nas u stanje još veće zapitanosti, jer okviri života i znanja koje nam je na raspolaganju ne daju mogućnost sagledavanja cele slike, perspektiva nam je izuzetno ograničena i svaki odgovor koji bismo dali iz takve perspektive bio bi, u najmanju ruku, nekompletan. To je kao da pokušavamo, držeći u ruci jednu od više hiljada puzli iz slagalice, da kažemo bilo šta o celoj slici, koja se, u okvirima linearnog shvatanja vremena, odavno slaže i još dugo će se slagati.

Jedan od za nas najvažnijih spiritualnih zakona, zakon karme, predstavlja ono što bi se najpre moglo nazvati nebeskom ravnotežom ili nebeskom pravdom. Posmatrano iz perspektive ovog života, mnogo puta se i za sebe i za ljude oko nas zapitamo gde je tu pravda, kako je moguće da se nešto tako strašno dešava, ako ima Boga kako može to da dozvoli i sl. Razumevanje i kakav takav mir možemo dobiti samo ako perspektivu proširimo na sve živote naše duše i sve interakcije koje je do sada imala. Računa se sve, svaka misao, svaka namera, svaki postupak. Sve traži uravnotežavanje. Ako smo povredili nekog, biće potrebno da iskusimo kako je to biti povređen. Ako smo nekome učinili dobro, iskusićemo kako je kad nama neko učini dobro. ”Čini dobro, pa se dobru nadaj”, izreka je koja je potpuno usklađena sa zakonom karme. Kako kaže poznati spiritualni učitelj Dajana Kuper, ”Karma je precizni pokazatelj dobrog i lošeg u našem životu. Ona je pokazatelj ravnoteže između uzimanja i davanja. Računi se ne svode samo iz dana u dan, već tokom mnogih života”.

Jedan od za nas najvažnijih spiritualnih zakona, zakon karme, predstavlja ono što bi se najpre moglo nazvati nebeskom ravnotežom ili nebeskom pravdom.

Izbor da otplati dugove najčešće čini naša duša svojom voljom, onda kada naša svesnosti dovoljno poraste da osetimo potrebu da otplatimo dugove i ispravimo ono što smo uradili. Naše lekcije u ovom životu zapravo su naši karmički izbori, pre rođenja smo odlučili da privučemo u život upravo takve situacije koje će nam doneti konkretne lekcije kroz koje, dok ih učimo, svodimo i svoje karmičke račune. Težina životnih okolnosti koje biramo u direktnoj je srazmeri sa količinom karme koju želimo da uravnotežimo. Ono što je izuzetno važno jeste način na koji prolazimo kroz teške periode u životu i način na koji ih prihvatamo. Nije svejedno da li to radimo sa ogorčenošću, ljutnjom, zameranjem, razočaranošću i mržnjom ili razumevanjem, prihvatanjem, saosećanjem, opraštanjem i ljubavlju. Odluke predstavljaju naš izbor, ali ih donosimo u dogovoru sa dušama koje će biti članovi naše porodice. Ako npr. neko odabere da se rodi u hendikepiranom telu, to je moguće samo ako su pristanak dali i ostali članovi porodice. Sa članovima porodice, partnerima i najbliskijim prijateljima inkarniramo se zajedno kroz mnoge živote. Sve situacije koje ostavimo nerešene u ovom životu, nastaviće se u sledećem. Najbolje što možemo uraditi, ako u ovom životu imamo nezadovoljavajući odnos sa nekom osobom, jeste da ne dozvolimo da nas obuzmu destruktivna osećanja, bilo da odlučimo da taj odnos nastavimo ili raskinemo. Bezuslovna ljubav i prihvatanje situacije su uvek najispravniji odgovor, ako smo u stanju da se izdignemo iznad drame u koju smo uhvaćeni dok smo svedeni na svoju ljudsku dimenziju. Ako nas npr. čitavog života zlostavlja muž, možemo posmatrati sebe kao žrtvu i život kao nepravedan, ali možemo i pomisliti da smo u prošlom životu mi zlostavljali njega na isti ili gori način, pa smo poželeli da se iskupimo kroz iskustvo u ovom životu. Ako nas na poslu izrabljuju, radimo po dvanaest sati za mizernu platu i bez dosojanstva, možemo žaliti sebe i proklinjati svoju zlu sudbinu, a možemo se i zapitati koliko smo ljudi u prošlom životu mi izrabljivali i bogatili se uživajući od njihovog rada.

Trenutno na svetu ima ljudi koji veruju u zakon karme i trude se da imaju dublje i šire razumevanje okolnosti svoga života, ali je i dalje verovatno više onih kojima ovakva razmišljanja nisu bliska i ne deluju im moguće. Mi ćemo se složiti sa spiritualnim učenjima koja govore o ljudskim životima kao o školi za duše, a kada tako doživljavamo život, zakon karme, ili zakon uzroka i posledica, kako se još zove, daje odgovore koji čine život podnošljivijim i pomažu u razvijanju vrlina koje postaju trajno bogatstvo duše.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.