Ovaj energetski sistem kanalisan je kao odgovor na molbu za dobijanje sistema za isceljivanje blokada koje onemogućavaju da živimo život kakav želimo, ali i da napredujemo u više dimenzije. Otklanjanjem ograničenja i posledičnih obrazaca ponašanja, osoba može da se duhovno razvije i uživa u mnogim blagoslovima života.

Veliki korak je spoznati da imate problem i da je u pitanju obrazac koji se ponavlja.

Ovaj sistem iziskuje duboko razmišljanje o problemima koje treba isceliti ili otpustiti, kao što su situacije koje se ponavljaju u vidu međuljudskih odnosa i događaja. Na primer, ukoliko ste izgubili posao na sličan način dva ili više puta, ako ste izgubili emotivne partnere zbog istih ili vrlo sličnih razloga dva ili više puta, imate slične probleme sa nekoliko prijatelja, gde god da se preselite okruženje se ponaša na sličan nepoželjan način itd, možete smatrati da su se formirali obrasci na kojima treba raditi. Podsvest ima ključ za rešavanje ovih obrazaca, iako je verovatno duboko sakriven.

Veliki korak je spoznati da imate problem i da je u pitanju obrazac koji se ponavlja. Drugi veliki korak je biti spreman da se problem reši. Treći korak predstavlja energetski rad u kombinaciji sa svesnim razmišljanjem i zaključivanjem, kao i osvešćivanjem učenja i razvoja koje dobijate kroz obrasce koji se ponavljaju.