Rođeni smo s prirodnom odbranom od psihičkih napada – spiritualnim imunološkim sistemom, koji bi pod normalnim okolnostima trebalo da nam pruža zaštitu od uobičajenih psihičkih napada. U određenim okolnostima naša lična zaštita nije odvoljna i poželjno je da obezbedimo sebi neki vid energetske zaštite. Plamen psihičke zaštite je dar Arhanđela Mihaila.

Plamen psihičke zaštite je kreiran ne samo da štiti osobu od psihičkih napada, već i da popravlja spiritualni imunološki sistem osobe.

Plamen psihičke zaštite je kreiran ne samo da štiti osobu od psihičkih napada, već i da popravlja spiritualni imunološki sistem osobe. To se dešava svaki put kad se plamen aktivira. Na taj način plamen psihičke zaštite donosi momentalno olakšanje od tekućeg psihičkog napada i dugotrajnu zaštitu zahvaljujući jačanju spiritualnog imunološkog sistema.