Svakog dana tokom dve nedelje, instruktor će sa učenicima raditi na njihovim blokovima rada sa različitim bolestima. Oni takođe razgovaraju o bolestima sa kojima su upoznati, kako bi pružili uvid u fizičke, mentalne i emocionalne komponente bolesti.

Ovaj seminar uključuje objašnjenje sistema tela, preko 100 bolesti i poremećaja, uključujući biljke i minerale. Ovaj seminar je definitivno za alternativne profesionalce.

ThetaHealing praktičar će biti naučen dubokom razumevanju bolesti iz intuitivne perspektive.
ThetaHealing praktičar će otkriti skrivene sisteme verovanja koje imaju prema bolestima koji mogu da ometaju njihove sposobnosti da leče emocionalne neravnoteže kod drugih i njih samih. Još uvek je ono u šta verujemo iznutra ono što čini razliku.
Kako osećanja, emocije, uverenja i programi utiču na naše ponašanje i imaju dramatičan uticaj na dobrobit tela.
Naučite programe, sisteme verovanja, intuitivne uvide, lekove i dodatke za koje je Vianna otkrila da su vredni jer se odnose na specifične bolesti i poremećaje.

Knjiga ThetaHealing® Diseases and Disorders kreirana je za ovaj seminar 2007. godine sa uvidima iz Vianne iz preko 40.000 čitanja.

Bolest i poremećaj ThetaHealing® seminar

Bolest i poremećaj ThetaHealing® seminar

Category
ThetaHealing®
Tags
Obuka, Seminar, ThetaHealing®