Ovo je seminar za praktičare Teta isceljivanja koji žele da unaprede svoje umeće intuitivnog očitavanja i isceljivanja i mogu da odvoje 15 dana da se posvete tome. Na seminaru ćete se detaljnije upoznati sa telesnim sistemima i videćete kako svaki sistem i organ u telu nosi u sebi uskladištene emocije i verovanja i kako se te emocije odnose na pojedine bolesti. Tokom tri nedelje učesnici će imati dovoljno vremena za samoisceljivanje kao i za rad na ostalim polaznicima seminara.

Ovo je najdublji i najintenzivniji rad na sebi koji ste ikad preduzeli. Seminar će duboko podstaći vaš duhovni razvoj, intuitivne sposobnosti, sigurnost, samopouzdanje.

Seminar omogućava potpuno upoznavanje tela i njegove sopstvene inteligencije, vodi Vas kroz sve organe i uči Vas kako da iscelite te organe i bolesti koje su sa njima povezane.

Naučićete da svaki organ nosi u sebi osećaje, traume i verovanja, kako ti osećaji uzrokuju bolest i na koji način da ih se trenutno oslobodite. Istovremeno ćete isceliti sebe od dubokih blokada, emocija i trauma.

Na seminaru ćete otkriti uzročno posledične veze izmedju emocija i tela, kao i kako da čujete i komunicirate sa svojim organima.

Što više ograničavajućih programa, verovanja i emocija praktičar otkloni iz sebe, to će mu biti lakše da radi sa klijentima. Ovaj seminar nudi priliku za najdublji rad na sebi.

Seminar traje 15 dana sa pauzom 1 dan posle svakih 5 dana rada.

Program seminara:

Prvi dan: mikrobi, paraziti, virusi i bakterije.

Drugi dan: kosti

Treći dan: endokrini sistem

Četvrti dan: sistem za varenje

Peti dan: sistem za disanjeistem

Šesti dan: srce i krvotok

Sedmi dan: limfni sistem

Osmi dan:  urogenitalni sistem

Deveti dan: mišićni sistem

Deseti dan: nervni sistem

Jedanaesti dan: koža

Dvanaesti dan: oči

Trinaesti dan: mozak

Četrnaesti dan: uši

Petnaesti dan: telo kao celina

Preduslov za pohađanje je završen seminar ”Vi i Stvoritelj”

Polaznici seminara dobijaju sertifikat na engleskom jeziku iz ThetaHealing instituta u Americi, priručnik i dodatne materijale, kao i stalno članstvo u grupama za podršku na viberu.

Seminar se može pohađati online ili uživo.

Intuitivna anatomija ThetaHealing® seminar

Intuitivna anatomija ThetaHealing® seminar

Category
ThetaHealing®
Tags
Obuka, Seminar, ThetaHealing®