Ključ uspeha ThetaHealing tehnike nalazi se u preciznom radu sa podsvešću, pronalaženju temeljnih verovanja duboko u podsvesti, koja nam prouzrokuju životne okolnosti koje nam se ne dopadaju, njihovom otklanjanju i zameni novim verovanjima i osećajima.

Tehnika kojom pronalazimo ta temeljna verovanja naziva se kopanje. Osnovi kopanja uče se već na Osnovnom seminaru, na Naprednom se ta znanja produbljuju, a svaki novi seminar podiže veštinu na viši nivo. Vajana Stajbl, osnivač ThetaHealing tehnike, je uočila potrebu da, uprkos tome što se na svim seminarima veština kopanja usavršava, posveti ceo jedan seminar samo kopanju, kako bi omogućila ljudima da na jednom mestu isprobaju i uvežbaju kopanje u svim situacijama na koje mogu naići u radu na sebi i drugima.

Tako je oformljen seminar ”Kopaj dublje”, na kojem se izučavaju različiti pristupi kopanju za rad na strahovima, na emocijama poput zameranja, ljutnje, ogorčenosti, itd, na bolestima, na blokadama manifestovanju, na genetskim verovanjima, na istorijskom nivou, na blokadama i verovanjima u vezi samog procesa kopanja. Takođe se polaznici osposobljavaju za pomoć klijentima da razumeju situaciju u kojoj se nalaze i otvore se za iscejenje u bilo kom segmentu života.

Preduslov za pohađanje ovog seminara je završen Napredni DNK seminar.

Ovaj seminar je od 2019. godine preduslov za sve druge seminare.

Seminar traje dva dana od 9 do 17 sati.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat na engleskom jeziku iz ThetaHealing instituta u Americi, knjigu ”Theta isceljivanje – tehnika kopanja”, priručnik i dodatne materijale, kao i stalno članstvo u grupama za podršku na viberu i Fejsbuku.

Seminar se može pohađati uživo ili onlajn.

Jednom mesečno svi praktičari mogu da učestvuju na dvočasovnoj onlajn vežbaonici.

ThetaHealing® kopaj dublje

ThetaHealing® kopaj dublje

Category
ThetaHealing®
Tags
Obuka, Seminar, ThetaHealing®