Seminar “Otkrij svoj algoritam” kreiran je s ciljem da prepoznamo algoritme svog ponašanja i promenimo sve što nam ne odgovara. Ljudi veoma često dopuštaju da ih algoritmi odvuku od onoga što znaju da je najbolje za njih. Ljudski mozak, kao superkompjuter, bira reakcije i načine rešavanja problema koji su mu najbrži i najlakši, a najlakši su mu oni koje su mu najpoznatiji. U nekom trenutku možda najbrži put nije i najbolji za nas.

Za mozak je nekad kreiranje bolesti najbrži put da postigne ono što želi. Autopilot u naše ime donosi izbore na osnovu prethodnih iskustava. Svi smo mi skupovi različitih algoritama koji određuju vrstu emocije koju ćemo imati. Na algoritme utiču sadašnjost, prošlost, preci. Seminar nam pomaže da u svakom trenutku budemo svesni šta kreiramo, kao i da osvestimo da kreiramo emocijama. Emocije nisu posledice nego uzroci raznih dešavanja. Važno je detektovati emocije kojima kreiramo ono što ne želimo. Ljudi imaju neke emocije koje kreiraju češće nego neke druge.

Na seminaru prepoznajemo koje emocije smo posebno skloni da kreiramo. Uviđamo kako naša nadogradnja vođena programima u podsvesti u raznim situacijama izaziva određene emocije i da one nisu kod svih ljudi iste. Uviđamo i da je kreiranje istih emocija u istim situacijama navika. Veoma je važno da, kad želimo, možemo da isključimo funkcionisanje na autopilotu i svesno odaberemo kojim emocijama ćemo kreirati.

Ne treba dozvoliti da nas emocije, naše ili tuđe, spreče da kreiramo u životu ono što želimo. Treba svesno birati emocije koje nas motivišu i podržavaju u življenju života koji želimo. Mnogo ljudi nije verno sebi, vode konstantnu unutrašnju borbu, a okolina to i ne primećuje. Svi žive po svojim algoritmima i doživljavaju ih kao univerzalne. To je čest uzrok nerazumevanja i sukoba.

Ovaj seminar nas uči kako da iskoračimo iz svoje paradigme, kako da prilagodimo komunikaciju sagovorniku, kako da pritisak kojem smo izloženi preokrenemo u svoju korist, oslobodimo se navike pravljenja pretpostavki i baziranja emocija i reakcija na njima i kako da nadvladamo strah umesto da mu dopuštamo da nas stalno tera da se krijemo i povlačimo. “Otkrij svoj algoritam” nam daje priliku da povratimo vlasništvo nad sopstvenim životom.

Seminar traje jedan dan.

ThetaHealing® Otkrij svoj algoritam

ThetaHealing® Otkrij svoj algoritam

Category
ThetaHealing®
Tags
Obuka, Seminar, ThetaHealing®