Ovaj seminar, treći u nizu seminara ’’Razvijanje odnosa’’, posvećen je najužem krugu ljudi oko vas. Pojam najuži možete poistovetiti sa najvažniji, jer vaša sreća i uspeh na svim poljima u životu u najvećoj meri zavise od toga ko je u tom krugu i kako deluje na vas. Ono što je veoma važno znati je to da imate potpunu slobodu da sami kreirate svoj najuži krug, bez obzira na opšte prihvaćene stavove o tome ko treba da bude u njemu.

Sve ljude u svom životu možete razvrstati u tri kruga. U najužem krugu treba da budu ljudi koji zaslužuju vaše puno poverenje i na koje se uvek možete osloniti. U srednjem krugu nalazi se većina vaših kolega sa posla, prijatelja i rođaka. U spoljašnjem krugu nalaze se svi vaši poznanici, sa kojima imate samo povremeni odnos i koji vam nisu bliski.

Svi znamo da nisu svi ljudi na istom nivou razvoja. Na ovom seminaru mentalitet ljudi u našem okruženju delimo na mentalitet deteta, odrasle osobe i mudraca. To nema veze sa uzrastom, već sa nivoom razvoja. Najpre svakako treba da prepoznate na kom ste vi nivou, kom mentalitetu pripadate, a onda i svi ostali ljudi, pre svega oni u vašem najužem krugu. Da biste dobro razumeli i sebe i ostale, važno je da razumete koje su odlike svakog od ovih mentaliteta i kakvi su njihovi međusobni odnosi. Važno je znati kako se svaki od ovih mentaliteta ponaša u porodici, na poslu, u emotivnoj vezi, među prijateljima… Budite spremni na iznenađenja, jer će ovaj seminar protresti neke temelje na kojima ste izgradili svoje odnose.

Nakon što detektujete postojeće stanje, važno je da razumete zašto je baš takvo kakve je. Na koje se sve načine može promeniti? Da li i šta tačno želite da promenite?

Kroz uzbudljiva kopanja, instalacije i vežbe u toku dva inspirativna dana dolazite do važnih znanja i dubokih uvida i kreirate promene koje podižu na mnogo viši nivo vašu sreću i uspeh na svim poljima.

Seminar traje dva dana od 9 do 17 sati.

Preduslov za pohađanje je završen seminar Kopaj dublje.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat na engleskom jeziku iz ThetaHealing instituta u Americi, priručnik i dodatne materijale, kao i stalno članstvo u grupama za podršku na viberu.

Seminar se može pohađati uživo ili onlajn.

Vi i Vas najuži krug ThetaHealing® seminar

Vi i Vas najuži krug ThetaHealing® seminar

Category
ThetaHealing®