Svi ljudi suočavaju se sa strahom. To je upozoravajući signal da budemo pažljivi – ili svesni – da je možda opasnost u blizini. Strah je primarni, biološki podsticaj koji nas štiti od povreda i održava nas živim i bezbednim. Iako mnogi kažu da je strah suprotnost ljubavi, strah je zapravo jedan oblik ljubavi – ljubav prema sebi i životu. Bez razumnog straha, verovatno bismo upali u lavlju jazbinu i bili pojedeni. Prema tome, prirodni strah kao pomoć nam je potreban. To je veoma važan mehanizam za preživljavanje koji nam pomaže da živimo i napredujemo na ovoj planeti. Prema tome, strah može biti zdrav. Ako se plašite da hodate sami u opasnom delu grada kasno uveče, i vaš strah vas natera da idete drugim, bezbednijim putem, to je dobra vrsta straha.

Postoji, takođe, vrsta straha koja nije dobra za nas. To je emocionalni strah – strah koji je nastao kao rezultat povreda i rana iz prošlosti, strah koji nas sprečava da otvorimo svoja srca i istinski volimo.

Svaki put kad osetimo strah, energetski se imobilišemo. Ne izaziva svaki strah reakciju da se borimo ili da bežimo, postoji i treća vrsta reakcije, a to je zamrzavanje.

Ako pokušavamo da pobegnemo od problema ili straha, on nas prati. Ako se borite s njim, ako se opiremo, činimo situaciju još gorom. Ako se zamrznemo, ne možemo se pomaći i ostajete zaglavljeni. Te energije nas sprečavaju da kreiramo bilo šta pozitivno i sprečavaju nas da budemo srećni.

Svaki put kad osetimo strah, može se reći da doživljavamo neku vrstu energetske paralize, pa se zato energetski pristup može smatrati ispravnim i adekvatnim u prevazilaženju strahova.

Tehnika ”Reiki neustrašivosti” povezuje nas sa Višim sopstvom i Stvoriteljem u cilju prevazilaženja strahova, koji nas onemogućavaju da u potpunosti ostvarujemo svoju životnu svrhu i živimo ispunjen i srećan život. Svaki put kad osetimo strah, može se reći da doživljavamo neku vrstu energetske paralize, pa se zato energetski pristup može smatrati ispravnim i adekvatnim u prevazilaženju strahova. Rad sa energijama tehnike ”Reiki neustrašivosti” omogućava nam da jasno sagledamo strah, saznamo istinu o njemu iz više perspektive, prevaziđemo ga i nastavimo sa realizacijom svojih ciljeva na najbolji način.