Reiki novac za novu realnost nastao je 2008. godine, kada je došlo do kolapsa privrede u Americi i ekonomske krize svetskih razmera. U korenu tog problema nalazila se pohlepa. Pohlepa od strane finansijskih institucija, političara, običnih ljudi. Kolaps iz 2008. je verovatno bio prvi korak u dugom procesu prilagođavanja tokom tranzicije od stare kulture ispunjene pohlepom ka novoj, mnogo održivijoj.

Reiki novac za novu realnost nema za cilj da u potpunosti otkloni sve izazove vremena u kome živimo, već da pomogne da se kroz tranziciju prođe s lakoćom i alatima koji su od pomoći.

Zbog ubrzavanja dešavanja i ozbiljnosti ekonomskih izazova sa kojima smo suočeni, doneta je energija Reiki novac za novu realnost da pruži neophodnu podršku. Ceo svet se u ovom periodu nalazi u procesu čišćenja i stvari se kod nekih ljudi mogu znatno pogoršati pre nego što postanu bolje. Ova energija data je u pokušaju da tranzicija za svakog bude što je blaža moguća. Reiki novac za novu realnost nema za cilj da u potpunosti otkloni sve izazove vremena u kome živimo, već da pomogne da se kroz tranziciju prođe s lakoćom i alatima koji su od pomoći.