q

Srodne duše

Jedna od najaktuelnijih tema sa kojima se susrećemo na seminarima i obukama koje držimo jeste pronalaženje srodne duše – kako je naći, ali i kako prepoznati da li je osoba sa kojom smo sada naša srodna duša. Pri tom smo uočili da se shvatanje pojma srodne duše u znatnoj meri razlikuje od osobe do osobe, ali da je ono čemu se svi nadaju sklad, razumevanje i duboka sveprožimajuća ljubav.

Za većinu ljudi srodna duša je neko koga su poznavali u drugom vremenu i prostoru, verovatno u nekoj vrsti prošlog života. U tom prošlom životu razvijena je duboka emocionalna vezanost, koja je prevazišla fizičku ravan. Sećanje na tu vezanost opstalo je u procesu pročišćenja koje donosi smrt i ponovo je rođeno u ovom životu. Moguće je da sretnemo našu srodnu dušu i prepoznamo da smo još uvek zaljubljeni u nju. Možda se ne možemo setiti šta se dešavalo u prošlosti, ali osećanja ljubavi su momentalna i duboka.

Jedan od razloga zbog kojih se odlučujemo na nove inkarnacije jeste da iskusimo i razumemo sve vrste ljubavi – da ovladamo vrlinom ljubavi. Jedan od aspekata te vrline je potpuna, bezuslovna i bezgranična ljubav prema partneru. To je odnos u kome učimo kako da volimo drugu osobu intimno, potpuno i duboko. Da bismo u tome uspeli, potrebna nam je odgovarajuća vrsta srodne duše.

U svojoj knjizi ”Soul mates” Vajana Stajbal, osnivač metode ThetaHealing®, piše o sedam tipova srodnih duša. To su: blizanački plamen, nekompatibilna srodna duša, srodna duša nebrušeni dijamant, srodna duša s kojom imamo nedovršene poslove, kompatibilna srodna duša, kompatibilna životna srodna duša i srodna duša božanski životni partner. Navešćemo ovde osnovne karakteristike svih tipova srodnih duša, u nadi da će svako prepoznati s kim je trenutno u odnosu i steći dublje razumevanje svih aspekata tog odnosa.

Blizanački plamen je neko ko je potpuno isti kao mi i to može izazvati mnogo trvenja i teških momenata među nama. On može biti ogledalo onoga kakvi smo bili pre dvadeset godina, sa zrelošću osamnaestogodišnjaka, što ne sluti na dugotrajnu vezu. U većini slučajeva, kad upoznamo blizanački plamen, on ostaje u našem životu samo kraće vreme, donese nam veliki pomak u razvoju, ali ne i harmoniju i sreću koju smo priželjkivali.

Nekompatibilna srodna duša je neko koga smo poznavali u drugom vremenu ili prostoru. Lako je zaljubiti se u takvu srodnu dušu, jer se setimo koliko smo se nekad voleli. Ipak, sada se nalazimo na potpuno drugačijoj vibraciji i postali smo nekompatibilni. Nekompatibilna srodna duša nas može odvesti kompatibilnoj, jer ćemo uz nju steći kvalitete koje tražimo u srodnoj duši. Univerzum može iskoristiti nekog da nas iz teške situacije dovede do bolje.

Za većinu ljudi srodna duša je neko koga su poznavali u drugom vremenu i prostoru, verovatno u nekoj vrsti prošlog života.

Srodna duša nebrušeni dijamant je srodna duša koja ima sve kvalitete da nam postane potpuno kompatibilna, ali još se nije potpuno razvila. Ako smo upoznali svoju srodnu dušu pre nego što se potpuno razvila, biće potrebno uložiti rad, vreme i strpljenje da postanemo kompatibilni. Možda Univerzum upravo sada priprema našu srodnu dušu da nam bude kompatibilna i ako bismo je upoznali sada, pre nego što je spremna, bili bismo nekompatibilni. Možemo to uporediti sa tortom koja se peče u rerni. Ako bismo je izvukli pre nego što je spremna, splasla bi i ne bi nam se dopala.

Srodna duša s kojom imamo nedovršena posla je duša s kojom smo imali intenzivne odnose u nekom prošlom životu i ostalo je nedovršene karme iz tog vremena. Kada se karma razreši i više nema ničeg što treba očistiti, ljudi prerastaju taj odnos i razilaze se. Moguće je da u jednom životu imamo odnose sa nekoliko takvih srodnih duša. Obično takvi odnosi ne traju ceo život, nisu prijatni, ali nas podstaknu na veliki razvoj i učine duhovnijim.

Kompatibilna srodna duša je neko ko nas voli i razume. Kompatibilna je sa našom ličnošću, ali to ne znači da je lako biti s njom. Ukoliko smo posvećeni ličnom razvoju biće nam potrebna srodna duša koja nije previše ”laka”, koja nas stalno stimuliše, jer će nam u protivnom postati dosadno. Kompatibilna srodna duša je kompatibilna sa vibracijom na kojoj se nalazimo u ovom trenutku svog života. Ali ako se budemo razvijali i menjali, potrebno je da se i srodna duša razvija i menja s nama.

Kompatibilna životna srodna duša je kompatibilni životni partner koji prolazi kroz naš život zajedno s nama i razvija se duhovno i mentalno. Jedan od ciljeva koje imamo kao duša u ovom postojanju je da nađemo životnog partnera ili istinsku ljubav sa posebnom osobom koja nas prati iz inkarnacije u inkarnaciju. Kompatibilne životne srodne duše imaju dubok afinitet jedna prema drugoj i usklađene su po temperamentu. Moguće je da su im neka interesovanja različita, ali veza između njih je božanske prirode. Takva srodna duša poznaje nas totalno i kompletno na način koji reči ne mogu lako iskazati. Većina nas kad kaže srodna duša misli na ovaj tip srodne duše. Kada ih sretnemo odmah ih prepoznamo kao nekog koga znamo od ranije. Možemo imati deja vu iskustvo. Poznat nam je način na koji se kreću, njihov pogled i sl. Osećamo da je to poznanstvo iz drugog vremena i prostora. Uz prepoznavanje duša dolazi i jaka i intenzivna privlačnost, koja je spiritualnog porekla i nije lako objašnjiva. Kompletna privlačnost počiva pre svega na energiji duše osobe. Duša je po svoj prirodi magnetna i sasvim je istinito kad kažemo da prema nekome osećamo magnetnu privlačnost. Kada istinski poznajemo i volimo sebe spremni smo za kompatibilnu životnu srodnu dušu, ali možda ona još uvek nije spremna za nas. Razvoj se ne odvija uvek istom brzinom. Ponekad se neposredno pre susreta sa kompatibilnom životnom srodnom dušom osećamo slomljeno i izuzetno usamljeno. Važno je da znamo da je srodna duša neko ko nas dopunjuje, ali nas ne može učiniti kompletnim. Niko nas ne može učiniti kompletnim osim nas samih.

Srodna duša božanski životni partner ili božansko srodna duša je više od kompatibilne srodne duše. To je neko ko deli naše božansko tempiranje, našu misiju u ovoj inkarnaciji. Mnogi od nas veruju da mogu izvršiti svoju životnu misiju sami, ali planirano je da je ispunimo uz pomoć posebne osobe. To znači da je deo naše misije da naučimo da jednoj osobi pružimo ljubav kompletno. Božansku srodnu dušu prepoznajemo po njenom energetskom potpisu. Ako delimo istu životnu misiju neizbežno je da ćemo se sresti.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.