Kraniosakralna terpaija je zastupljena prevashodno kao kontaktni tretman koji manuelno izvode specijalizovani terapeuti. Kao energetska tehnika pojavila se tek nedavno. Energetski sistem Kraniosakralna terapija predstavlja odličnu dopunu svim procesima isceljenja, unapređenja zdravlja i oporavka, a svakako i preventive. Podržava sposobnost organizma da se izbori sa bolestima i...

Na ovom seminaru dobija se širok spektar osnovnih znanja o tehnici Teta isceljivanja, koja polaznicima omogućavaju da započnu s radom kao praktičari Teta isceljivanja.Saznaćete kako da se povežete sa energijom Stvaranja, postignete teta stanje uma, uradite intuitivno očitavanje na osobi i da radite individualna i grupna isceljivanja. Naučićete kako da...