Na ovom seminaru dobija se širok spektar osnovnih znanja o tehnici Teta isceljivanja, koja polaznicima omogućavaju da započnu s radom kao praktičari Teta isceljivanja.Saznaćete kako da se povežete sa energijom Stvaranja, postignete teta stanje uma, uradite intuitivno očitavanje na osobi i da radite individualna i grupna isceljivanja. Naučićete kako da...

Na ovom seminaru dobija se širok spektar osnovnih znanja o tehnici Teta isceljivanja, koja polaznicima omogućavaju da započnu s radom kao praktičari Teta isceljivanja.Saznaćete kako da se povežete sa energijom Stvaranja, postignete teta stanje uma, uradite intuitivno očitavanje na osobi i da radite individualna i grupna isceljivanja. Naučićete kako da...

Energetski sistem ”Anđeoske sekvence 11:11” se sastoji iz 11 inicijacija. Mogu se koristiti u sklopu Reiki tretmana, ukoliko ste praktičar Reikija, ili nezavisno. Aktivacijom konkretne brojevne sekvence aktivirate energiju povezanu sa tom sekvencom. Možete aktivirate jednu ili više sekvenci, u skladu sa namerom  s kojom...