Više Ja predstavlja viši aspekt vas, deo vaše duše koji nije u telu, ali ipak ne predstavlja ni celu vašu dušu. Često se naziva i Više Sebstvo ili Više Sopstvo. Možete ga posmatrati kao viši aspekt sebe, koji predstavlja vezu između vas i vaše duše. Ako vam je lakše, možete ga doživeti i kao svoju dušu.

Sjedinjenje sa Višim Ja omogućava da i u telu u kom ste inkarnirani budete stalno povezani s bezuslovnom ljubavlju, svetlošću i mudrošću.

Vaše Više Ja zna kakva je vaša prava priroda i koja je suština vašeg bića. Zna da je vaša duša satkana od čiste Ljubavi i Svetlosti. Sjedinjenje sa Višim Ja omogućava da i u telu u kom ste inkarnirani budete stalno povezani s bezuslovnom ljubavlju, svetlošću i mudrošću.