Arhanđel Gavriil i njegovi anđeli koji nas upućuju na put istine, pomažu nam da razumemo i ispunjavamo svoje životne ciljeve, svoj lični poziv i cilj svog postojanja na Zemlji. Ovi anđeli, na čelu s Arhanđelom Gavriilom, pomažu nam da zaštitimo svoj životni plan od svega što ometa njegovo ostvarenje, poput negativnih uticaja drugih ljudi, podsmevanja, osuđivanja, obeshrabrivanja.

Molite Arhanđela Gavriila i njegove anđele za vođstvo i usmeravanje na vašem duhovnom putu, za otkrivanje plana i višeg cilja vašeg života.

Oni mogu da organizuju naš život tako da budemo u stanju da radimo na svojim životno važnim ciljevima i istovremeno kvalitetno ispunjavamo svoje svakodnevne obaveze. Ukoliko smo opterećeni duševnim mukama, obeshrabreni, bez duhovne i fizičke snaga i ne vidimo smisao života, treba da zamolimo Arhanđela Gavriila da nas uputi na pravi put, put istine.