Arhanđel Rafail poznat je kao Arhanđeo isceljenja i izobilja. Donosi isceljenje svih vrsta. Pomaže lekarima, medicinskim sestrama, duhovnim isceliteljima i svim isceliteljima iz oblasti alternativne medicine. On je pokrovitelj slepih i podupire viziju i istinu. Energija arhanđela Rafaila utiče povoljno na probleme sa vidom i viđenjem.

Arhanđel Rafail poznat je kao Arhanđeo isceljenja i izobilja.

Rafail pomaže u isceljivanju ne samo psihofizičkih tegoba i njihovih uzroka, nego pruža pomoć i u isceljivanju svih aspekata života, uključujući i oblast finansijskog prosperiteta. Upućujte mu molbe koje se odnose na isceljivanje finansijske situacije u vašem životu. Molite ga za nadahnuće i pomoć u radu i učenju.