Arhanđel Zadkiil predvodi anđele radosti, sreće i transformacije. Smatra se i anđelom slobode. Arhanđel Zadkiil radi sa sedmim zrakom, ljubičastim zrakom pročišćenja i transformacije. Pomoći će vam da razvijete toleranciju i opraštanje u svom srcu. Zauzeće se za vas kod Izvora da biste transformisali svoje niže energije. To će vam pomoći da otpustite bol i negativno mišljenje koji su vas sprečavali da ostvarite veliku ljubav i posvećenost u svojim odnosima s drugima, što bi vas učinilo istinski srećnim.

Arhanđel Zadkiil vam pomaže da u sebi pronađete radost, saosećanje, opraštanje i slobodu od samonametnutih lanaca.

Prizovite Arhanđela Zadkiila i anđele radosti i zamolite ih da ispune vaše biće radošću i Ljubičastim plamenom i osetićete ”bezrazložnu” radost koja će privući pozitivne energije u vaše biće i u vaš život. Molite za opraštanje, pravednost, milosrđe.