Rad sa Arhanđeoskim energijama predstavlja veoma učinkovit, a pri tom veoma jednostavan način poboljšanja svih aspekata života. Ova obuka predstavlja rad sa energijama osam arhanđela i potpuno je nezavisna od bilo kog Reiki stila. Energija sa kojom se radi nije Reiki energija. Ovim radom mogu se baviti apsolutno svi. Nije potrebno nikakvo predznanje, nikakva urođena sposobnost, niti postoje kontraindikacije i mere opreza.

Za svakog čoveka poželjno je i blagotvorno da radi sa arhanđeoskim energijama svaki dan, po potrebi i više puta na dan. Energije se mogu aktivirati za sebe i za druge ljude i situacije. Ne postoji aspekt etike koji je neophodan u Reiki radu i ne postoji neophodnost dobijanja dozvole od ljudi kojima radimo, jer znanje i mudrost arhanđela nikad neće naškoditi ni jednoj osobi niti učiniti nešto što nije u skladu sa voljom duše te osobe. 

Rad sa arhanđeoskim energijama je odličan početak za svaku osobu koja želi da kroz energetski rad pomaže sebi i drugima.

Ove energije se veoma dobro usklađuju sa svim stilovima Reikija, kao i sa savremenom medicinom i svim metodama tzv. alternativne medicine. Važno je znati da prioritetna upotreba arhanđeoskih energija nije u oblasti isceljivanja, već pozitivne transformacije celog ljudskog bića i svih životnih okolnosti. Svemu što radimo arhanđeoske energije daju poseban kvalitet i neočekivanu lakoću. Redovan rad sa ovim energijama doprinosi razvoju intuicije, podstiče duhovni razvoj i povećava osećaj povezanosti sa višim dimenzijama. Oslobađa strahova i destruktivnih misli i emocija i daje osećaj voljenosti, vođstva i zaštićenosti.

Obuka u rad sa arhanđeoskim energijama podrazumeva prenos teorijskih, energetskih i praktičnih znanja. Energetska znanja prenose se kroz inicijaciju u energiju arhanđela, ali i osam simbola koji predstavljaju formule za pokretanje energije.

Dobijate inicijacije u sledeće Arhanđele: Gavriila, Mihaila, Jofiila, Čamuila, Rafaila, Uriila, Zadkiila i Metatrona.