U ovom energetskom sistemu, primate inicijaciju u energiju Ekskalibura i Svetog grala i mogućnost da se povezujete sa energijama Vitezova okruglog stola, Merlina i Gospe od jezera. Ovo je odličan energetski sistem za manifestovanje, otklanjanje spoljnjih prepreka za uspeh i sreću, isceljivanje, zaštitu, kanalisanje odgovora i duhovno uzdizanje.

Ekskalibur se koristi za čišćenje negativne energije, otklanjanje destruktivne vezanosti za predmete, ljude, mesta i stvari, presecanje eteričnih veza između ljudi i obezbeđivanje zaštite od negativne energije, negativnih entiteta ili misli. Uz pomoć Ekskalibura možemo da presečemo veze sa iluzijama koje nas odvajaju od našeg Višeg sopstva i našeg duhovnog puta.

Energija Grala donosi svetlost duhovnog mira i prosvetljenja primaocu. Negativna energija i problemi stavljeni u gral, bivaju preobraženi i oslobođeni.

U ovom energetskom sistemu primate inicijaciju u energiju Ekskalibura i Svetog grala i mogućnost da se povezujete sa energijama Vitezova okruglog stola, Merlina i Gospe od jezera.

Inicijacija u Ekskalibur Reiki omogućava vam i da u bilo kom trenutku zatražite pomoć od Vitezova okruglog stola. Oni vam mogu pomoći u isceljivanju, a naročito u zaštiti. Vitezovi su posebno dobri u odstranjivanju nepoželjnih ljudi i negativnih entiteta.

Merlina možete pozvati da vam pomogne da transformišete bilo koji aspekt svog života u kojem želite promene. Ukoliko imate problem u životu, jednostavno ga predajte Merlinu i tražite da ga transformiše. Od Merlina možete da tražite pomoć i tokom tretmana isceljivanja. Zatražite da iskoristi svoje alhemijske moći da transformiše negativnu energiju i bolest u pozitivnu energiju i zdravlje.

Gospa od jezera donosi mudrost i isceljenje. Uvek je tu kad su vam u životu potrebni njeni posebni blagoslovi. Ukoliko vas muči neki problem i ne znate kojim putem da idete, potražite pomoć od Gospe od jezera.