Reiki Lune III-VI stepen – ONLINE

Namena Reikija Lune je da žene poveže sa svojim unutrašnjim moćima i sa Višim sopstvom. U današnjem svetu okolnosti su najčešće vrlo nepovoljne po žene. Postoje dva tipa energija – muške i ženske, ili solarne i lunarne. Muška ili solarna energija je energija aktivnosti, rizika,...

Zlatni Reiki – ONLINE

Sistem Zlatni Reiki nas rekonektuje sa našim Višim sopstvom, našim spiritualnim aspektom koji drži ključeve istinske sreće i božansku unutrašnju mudrost. Zlatni zrak je frekvenciono najviši koji se može konektovati sa ljudskom zemaljskom energijom. On je izuzetno čist i njegovi kvaliteti su svetlost, ljubav i...

Usui Reiki II stepen – prvi dan – ONLINE

Online

Reiki je metoda kanalisanja životne energije radi harmonizacije i uravnotežavanja svih aspekata bića. Dobila je takav naziv jer je potekla iz Japana, a Reiki je japanski naziv za univerzalnu (rei) životnu energiju (ki). Naziv za životnu energiju u Japanu je ki, a u drugim jezicima...

Usui Reiki II stepen – drugi dan – ONLINE

Reiki je metoda kanalisanja životne energije radi harmonizacije i uravnotežavanja svih aspekata bića. Dobila je takav naziv jer je potekla iz Japana, a Reiki je japanski naziv za univerzalnu (rei) životnu energiju (ki). Naziv za životnu energiju u Japanu je ki, a u drugim jezicima...