Ime Arhanđela Raziila označava Tajnu Boga. Smatra se da boravi veoma blizu Bogu i da su mu poznati principi ustrojstva i funkcionisanja Univerzuma. Ima mogućnost da pomogne ljudima da vide, čuju, prepoznaju i osete božansko vođstvo, da se sete svoje božanske svrhe i misije i prizovu blagoslove u svoj život dok je ostvaruju.  Njegova boja je ceo spektar boja duge.

Arhanđel Raziil će Vas povesti na sledeće stepen Vašeg duhovnog razvoja, na put ostvarenja Vaše životne misije i svrhe. Biće Vam data sposobnost, u meri u kojoj ste spremni, da otključate podsvesna znanja i sećanja.

Kad se jednom saglasite da, uz njegovu pomoć, učinite veliki korak u razvoju i promenu u životu, život Vam više neće biti isti. Raziil će Vas povesti na sledeće stepen Vašeg duhovnog razvoja, na put ostvarenja Vaše životne misije i svrhe. Biće Vam data sposobnost, u meri u kojoj ste spremni, da otključate podsvesna znanja i sećanja.