Platinasti zrak je jedan od viših zrakova svetlosti koji su od skoro dostupni čovečanstvu jer smo prešli na višu vibraciju. On nije često bio potreban na Zemlji u prethodnim periodima evolucije. Potreban je sada zbog proces uzdizanja planete na više frekvencije. To je zrak najveće čistoće. Čišćenje niskovibrantnih energija koje vrši je apsolutno, jer on radi tamo gde je već ostvareno izvesno pročišćenje.

Platinasti zrak podiže vibraciju ljudskih bića. Prvobitno je bio na Sirijusu ali sada je, zahvaljujući trudu Majstora Platinastog zraka i planetarnih anđela, ovde na Zemlji. Ovaj zrak stupa u interakciju sa emocionalnim telom i krunskom čakrom, i podiže vibraciju duše. Esencija svih sedam zrakova svetlosti i čiste božanske energije prisutna je u ovom zraku.

Platinasti zrak pomaže da probudimo sećanje na svoj kosmički identitet. Rad s njim olakšan je preko Arhanđela Metatrona i Lorda Melčizedeka. I samo jedan priziv i rad sa ovim zrakom može stvoriti osećaj jedinstva sa univerzumom.

Platinasti zrak pomaže da probudimo sećanje na svoj kosmički identitet.

S obzirom da platinasti zrak nije namenjen samo za rad na sebi, može se vrlo uspešno poslati u prostor i situaciju gde su energije neskladne i neuravnotežene ili negativne i grube. Možete ga, takođe, poslati bilo gde na Zemlji gde osećate da je stanje teško, negativno, mračno ili nasilno.

U radu sa Platinastim zrakom:

  • bićete povezani sa svojim vodičem Platinastog zraka i anđelom Platinastog zraka
  • bićete povezani sa laserom uravnotežavanja Platinastog zraka koji vam je poslao Lord Melčizedek
  • bićete povezani sa tušem Platinastog zraka koji vas čistiti od svih niskovibrantnih energija
  • dugin most Platinastog zraka povezuje vašu dušu sa umom i srcem Stvoritelja i univerzalnim umom i kosmičkim srcem
  • probudićete više centre u svom mozgu i povećati mudrost srca u emocionalnom telu
  • probudićete svoje kosmičke uši i sposobnost jasnog slušanja da biste se uskladili sa univerzalnim zvukovima i ritmovima
  • povezaćete se sa kristalima Platinastog zraka koje možete usidriti u svoj um, emocije, telo, auru ili sva vaša suptilna tela kao način da podignete vibraciju i zaštitite svoje energetsko polje od niskovibrantnih energija.