Plava zvezda je jedan od naziva zvezde Sirijus, najsvetlije zvezde u našem solarnom sistemu. Sirius je sedište tzv. Plave lože kreacije koju čine visoko razvijena bića koja su, između ostalog, omogućila razvoj Lemurijanske rase na našoj planeti. Lemurijanci su potomci stanovnika Sirijusa. Doneli su sa Sirijusa energiju Plavog svetla. Došli su na Zemlju da žive u miru, harmoniji, ljubavi i jednosti. Kad je Lemurija potonula, nastavila je da postoji u drugoj dimenziji, baš kao i Lemurijanci. Sada, u vreme velike tranzicije Zemlje, žele da pomognu planeti u uzdizanju i da podele sa nama svoju mudrost, čistotu, harmoniju, mir, ljubav i svetlost. Žele da nas poduče kako da živimo u jednosti jedni s drugima i sa Zemljom. Na raspolaganju su nam da nas poduče kako da iscelimo sebe, druge i Zemlju.

Sistem ’’Plava zvezda’’ sastoji se iz četiri nivoa i četiri inicijacije.

Sistem ’’Plava zvezda’’ sastoji se iz četiri nivoa i četiri inicijacije.

Prvi nivo, Lemurijanska plava zvezda, će povezati vašu krunsku čakru sa Plavom zvezdom Sirijusom, Velikim centralnim suncem i Plavom ložom kreacije. Povezaćete se sa svojim Višim sopstvom i svojim najvećim potencijalima. Osvestićete jednost s Bogom i sposobnost kokreiranja sa Bogom i drugima. Plavo svetlo će vam očistiti um i treće oko i pomoći vam da se setite svoje božanske životne svrhe.

Drugi nivo, Lemurijanski plavi dijamant, će vas povezati sa plavim dijamantom Lemurije. On je postavljen u zemlju u doba Lemurije radi duhovnog rasta. Plavi dijamant vam omogućava da održavate svest u energiji ljubavi, harmonije, mira i svetlosti. Nakon inicijacije, energija plavog dijamanta se smešta u vašu srčanu čakru radi pročišćenja emocija i DNK. Potpomoći će vaš duhovni rast i ubrzati vaše uzdizanje. Bićete usklađeni sa božanskim planom za Zemlju i podići ćete sposobnost da iscelite sebe, druge i Gaju, planetu Zemlju.

Treći nivo, Lemurijanski plavi kit, će vam pomoći u čišćenju energetskih polja i emocionalnog tela i probudiće ćelijsko sećanje na vašu božansku prirodu, kao i sposobnost da manifestujete svoje želje. Primićete pročišćenje od elementa vode koji kitovi koriste da otklone blokade i negativne energije. Pesma kitova će vas povezati sa srcem Lemurije. Oni će očistiti svaku blokadu u vašoj srčanoj čakri i otvoriti vas za ekspanziju u ljubav i jedinstvo s Bogom, kreacijom i Lemurijanskom svešću.

Kitovi su čuvari znanja Lemurije i, kad dođe vreme za uzdizanje, kitovi će nam dati ključeve da sami aktivirate energije i ponovno se povežete sa Gajom. Sveto znanje je uskladišteno u njima u vidu svetlosnih kodova dok čovečanstvo ne bude spremno da pomogne Gaji u njenom uzdizanju na više mesto među zvezdama. Pesma kitova je ključ za aktivaciju te konekcije jednosti. Ova inicijacija omogućava vam i izvođenje meditacije sa Lemurijanskim plavim kitovima radi podizanja vibracije, buđenja sećanja na svoje božansko poreklo i primanja svih informacija koje su važne za vas u ovom trenutku.

Četvrti, ujedno i majstorski nivo, Lemurijanski plavi kristal, će vam podići vibraciju i pojačati intuiciju. Povezaće vas sa vašim božanskim poreklom i vibriraćete na Lemurijanskim frekvencijama. Lemurijanski plavi kristal nosi uskladištena sva sećanja na prošlost i budućnost. Možete ga koristiti za putovanje kroz vreme i u druge dimenzije radi učenja. Aktiviraće vam ćelijsko sećanje na vašu božansku prirodu, svrhu vaše duše, na vaš života u prošlosti ili budućnosti u Lemuriji i drugim planetama ili dimenzijama. Aktiviraće i ojačati vaše kristalično telo. Vaše telo će postati čsta kristalna energija. Inicijacija u Lemurijanski plavi kristal će rekonstruisati vaš božanski kod i setićete se svega što treba da ostvarite kao svoju životnu svrhu na zemlji u ovom životu. Tokom inicijacije Lemurijanci će postaviti plavi okrugli kristal u vašu krunsku čakru i on će vas obuhvatiti potpuno. Omogućiće vam da dobijete bilo koju informaciju koja je neophodna da vam pomogne u ovom vremenu.