’Odnosi sa svetom’’ je seminar koji će nadmašiti sva vaša očekivanja i otvoriti vas za sasvim novi način postojanja na planeti Zemlji.
Fokus seminara je na genetskom nivou i kompletnom nasleđu, dobrom i lošem, koje ste dobili od predaka. Seminar će vas otvoriti za sjajnu komunikaciju sa svima, bez obzira na poreklo i kulturološki i religijski okvir iz kojeg dolaze. Do seminara ste možda bili svesno potpuno otvoreni za svaki vid komunikacije, a na seminaru će biti otkrivene i otklonjene podsvesne blokade za koje verovatno niste znali da postoje, ali ste osećali njihov uticaj.
Neki primeri mogućih blokada su predrasude, mržnja, ogorčenost, ljubomora, zabrana radosti, osećaji superiornosti ili inferiornosti, koje podupiru najrazličitiji strahovi i verovanja. Mogu se odnositi na države, rase, nacije, pol, boju kože, boju kose, boju očiju, religiju i još mnogo mnogo toga.
Nekadašnji neprijatelji vaših predaka postali su vaši neprijatelji, a da toga niste svesni. Njihove traume imaju sada uticaj na vas. Njihova religijska opredeljenja, iskustva i verovanja odražavaju se na vaš sadašnji život, čak i ako su nastala pre hiljadu i više godina.
Veliki deo predačke zaostavštine uzrok je vaše potrebe da budete kritični prema drugima. Kod svakog od vas to se može manifestovati u različitim situacijama i oblastima života. Oslobađanje od nesvesne potrebe da kritikujete druge učiniće vas mnogo jačim fizički, mentalno i emocionalno.
Na seminaru ćete čuti za države, religije, spiritualne tradicije, narode i etničke grupe za koje najverovatnije niste nikad čuli, a deo su vas i utiču na vas. Otvorićete se za davanje i primanje ljubavi, za prihvatanje i poštovanje različitosti i komunikaciju na dubokim isceljujućim nivoima. Steći ćete sposobnost da budete građani sveta i da budete uspešni, srećni, prihvaćeni, cenjeni i voljeni ma gde da se nalazite.

Seminar traje pet dana od 9 do 17.

Polaznici seminara dobijaju sertifikat na engleskom jeziku iz ThetaHealing instituta u Americi,  priručnik i dodatne materijale, kao i stalno članstvo u grupama za podršku na viberu.

Seminar se može pohađati online ili uživo.

Odnosi prema svetu ThetaHealing® seminar

Odnosi prema svetu ThetaHealing® seminar

Category
ThetaHealing®