Sokrat je rekao: “Ako želite zdravlje, krenite od kičme”. Kičme se ne treba setiti tek kad zaboli i ne samo kad boli baš ona. Treba joj pružiti potrebnu negu i mnogo pre nego što je sama zatraži.

Energetski sistem “Spinalna terapija” kombinuje i objedinjava blagotvorna dejstva triju spiritualnih energija – esencije rubina, esencije bisera i esencije bosvelije serate (indijskog tamjana). Aktivacijom dopuštate ovim spiritualnim energijama da dopru duboko u vašu auru, energetska tela i fizičko telo.

Aktivacijom dopuštate ovim spiritualnim energijama da dopru duboko u vašu auru, energetska tela i fizičko telo.

Nakon inicijacije potrebno je aktivirati energije svakog ili svakog drugog dana u toku 21 dana. Za vreme primanja tretmana potrebno je mirovati 12-22 minuta.