Reiki je metoda kanalisanja životne energije radi harmonizacije i uravnotežavanja svih aspekata bića. Dobila je takav naziv jer je potekla iz Japana, a Reiki je japanski naziv za univerzalnu (rei) životnu energiju (ki). Naziv za životnu energiju u Japanu je ki, a u drugim jezicima i kulturama postoje drugi nazivi, na primer či, prana, sveti duh. eiki je metoda kanalisanja životne energije radi harmonizacije i uravnotežavanja svih aspekata bića. Dobila je takav naziv jer je potekla iz Japana, a Reiki je japanski naziv za univerzalnu (rei) životnu energiju (ki). Naziv za životnu energiju u Japanu je ki, a u drugim jezicima i kulturama postoje drugi nazivi, na primer či, prana, sveti duh.     

Reiki može da nauči svako ko ima želju da radi na sebi. Ne postoje nikakva ograničenja.

Reiki metodu odlikuje jednostavnost. Znanje o energetskom radu se prenosi inicijacijom. Sve što praktičar treba da radi nakon inicijacije jeste da praktikuje Reiki, tj. da redovno radi tretmane.

Kontinuirano proticanje životne energije kroz organizam omogućava svakoj osobi da ojača svoj energetski kanal i uspostavi brz i slobodan protok energije u bilo kom trenutku i u onoj količini koja je neophodna za održavanje psihofizičke kondicije određene osobe, ili druge osobe, kojoj Reiki praktičar radi tretman.

Protičući svakodnevno kroz ljudsko biće, energija postupno harmonizuje sve sisteme u organizmu, a takođe mentalni i emocionalni nivo.

Dodatne tehnike rada na sebi, uz pomoć Reikija, namenjene su proširenju mogućnosti praktičara i ciljnom usmeravanju životne energije na isceljivanje suptilnih nivoa, ali osnova metode je i dalje u tretmanu, odnosno punjenju tela životnom energijom. Ako osoba ne upražnjava dodatne tehnike i ne koristi sve mogućnosti Reikija, ali radi sebi Reiki tretmane, svakako će doživeti napredak u životu, ali verovatno nešto sporije nego da je koristila sve mogućnosti.

Životna energija poseduje mnoštvo kvaliteta i moći, njenoj snazi se ne mogu suprotstaviti negativna energija i toksini koji se nalaze u ljudskom telu, duhu ili prostoru. Protičući svakodnevno kroz ljudsko biće, energija postupno harmonizuje sve sisteme u organizmu, a takođe mentalni i emocionalni nivo. Nakon tretmana, energija ostaje u telu i do pet sati, a pošto se konstantno širi, Reiki izranja iz osobe i svojom pozitivnom moći utiče na sve što okružuje Reiki praktičara – druge ljude, životinje, biljke, prostor.

Reiki radi na svim nivoima, zato će redovno upražnjavanje metode navesti praktičara da sam od sebe počne da menja stare modele ponašanja i razmišljanja i kompletno će reorganizovati svoj život.

Životna energija poseduje svoju svest i mudrost, prilagođava se individualnim potrebama svake osobe i tako za svakoga postaje lična metoda za unapređenje zdravlja i kvaliteta života.

Obuka se staji iz tri stepena.

Neophodni razmak između prvog i drugog stepena je 2-3 meseca, a između drugog i trećeg 6-9 meseci.

Treći stepen je majstorski i donosi zvanje majstora učitelja.