Jelena Ilić

Jelena Ilić

Otišla sam na prvi Osnovni ThetaHealing seminar iz lične radoznalosti, sklonosti da učim, otvorenosti i želje da razumem metodologiju i uverenja koja Theta nosi sa sobom. Nisam apsolutno ništa znala o Theti pre seminara i nisam ni želela da znam, da bih sebi dopustila da budem otvorena za sve što čujem i vidim. Već na prvom danu seminara koji je inače najmanje praktičan i sa najmanje stečenih znanja i veština, spoznala sam moć Thete. Prva vežba koju sam radila sa potpuno nepoznatom osobom, koju prvi put vidim u životu, je bila veoma snažna i pokazala mi je veliku moć Thete, kao i lične mogućnosti koje se otvaraju kroz Thetu. Kasnije, tokom trajanja seminara, prolazili smo kroz različite vežbe i lični rad koji su mi mnogo pomogli i koji su ostavili duboke i snažne utiske na mene. Često sam se i nakon seminara vraćala na neke elemente seminara, a nakon završenog seminara nastavila sam da praktikujem dnevne rutine i redovno korišćenje svih tehnika koje sam naučila, pre svega na samoj sebi i u okviru svog razvoja i promena koje sam želela da napravim u životu. Theta mi je zaista umnogome pomogla da donesem neke važne odluke, da pomognem samoj sebi i da se razvijam u pravcu u kojem sam želela.

Ono što je izuzetno veliki dar koji sam dobila nakon seminara jeste učešće u grupi ThetaHealing praktičari. Ova grupa je izuzetno važna za praktičare početnike i za iskusne praktičare zato što kroz nju možemo da učimo, delimo iskustva, nastavimo da se razvijamo i rastemo u Theti.

Nakon nekog vremena, odlučila sam da odem i na Napredni ThetaHealing seminar, što mi je bila velika želja. Seminar je takođe veoma aktivan i pruža dodatne programe, alate i tehnike, ali takođe pruža mogućnost za osnaživanje stečenih tehnika i alata. Napredni seminar mi je mnogo značio da se ohrabrim u korišćenju Theta tehnika sa većom sigurnošću i samopouzdanjem. Shvatila sam koliko uspešno mogu da pomognem drugima i da koristim Theta alate i tehnike sa drugim ljudima. Ovaj seminar, kao i prvi, na veoma jasan i nedvosmislen način pokazuju koliko je Theta tehnika primenjiva u svakodnevnom životu i koliko je jednostavna za korišćenje, a pokazuje nam i ukazuje koliku moć ima.

Nikos i Tamara su izuzetni učitelji koji su potpuno posvećeni, spremni da uvek i otvoreno podele svo svoje znanje, koji pokazuju kontinuiranu podršku i iskrenu želju i volju da razvijaju Thetu i Theta praktičare na najprofesionalniji način. Njihova pasioniranost je vidljiva kroz sve procese, bilo da je u pitanju lični, grupni ili rad tokom seminara.

Preporučila bih Theta seminare svakoj osobi koja ima iskrenu želju i veru da svaka osoba može da se menja, da se razvija i da preduzme jasne korake u upravljanju svojim životom.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.