Marina Carević

Marina Carević

Otkako praktikujem (najviše) Kundalini Reiki tehniku (od kraja 2018.), ali i još neke tehnike u koje su me inicirali Tamara ili Nikos, mogu reći da mi je život poprimio neku novu strukturu. To mogu da sagledam jer sam napravila pregled svih ključnih dešavanja u životu u poslednjih 10 godina gde imam i 3 burnout-a zbog prepoterećenja poslom i uporedo nekoliko konstantnih zdravstvenih izazova. Sve što se dešavalo pre, svakako smatram da ima svrhu i da je uvek bilo za moje dobro i kad su u pitanju stvari u kojima nisam uspevala, sada vidim da je to srećom ispalo tako. Ali od kada praktikujem energetske tehnike, osim što tačno osetim koliko sam uzemljenija, prisutnija i sa koliko razumevanja i sistematično pristupam traženju i otklanjanju uzroka svakog izazova, dakle osim toga, mnoge stvari se jednostavno pojavljuju, jednostavno dešavaju i pomažu na tom putu.

Nije moguće u ovako kratkoj formi opisati promene jer su dubinske, postoje i primeri ali oni ne vrede bez šireg konteksta. Jednostavno se intuicija izoštrava ali u mom slučaju (jer mi uvek treba dokaz ili neka potvrda za sve) ona najuspešnije komunicira preko tela koje reaguje i vodi me, a ja ga sada slušam.

Evo primera koji dobro odslikava tu generalnu promenu: ne znam kako bih preživela strah kada je počela korona jer nam je u jednom momentu stao posao, a to je bio moj najveći strah do tada. Intenzivirala sam svakodnevne prakse i bila svesna koliko mi pomažu. Ubrzo je sve krenulo na bolje. Možda bi krenulo isto tako na bolje i bez energetske prakse. ali to kako bih ja prošla kroz taj period bez energetske prakse tačno znam i ne želim ni da zamišljam.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.