obuka Tag

Šakti je naziv za žensku kreativnu energiju božanskog. Azurna Šakti je razumna večna božanska inteligencija čija je jedina svrha, sve dok birate da radite sa njom, da vas dovede u kontakt sa vašom dušom, da premosti jaz između vašeg utelovljenja ovde u fizičkoj realnosti i...

Energetski sistem ”Anđeoske sekvence 11:11” se sastoji iz 11 inicijacija. Mogu se koristiti u sklopu Reiki tretmana, ukoliko ste praktičar Reikija, ili nezavisno. Aktivacijom konkretne brojevne sekvence aktivirate energiju povezanu sa tom sekvencom. Možete aktivirate jednu ili više sekvenci, u skladu sa namerom  s kojom...