Energetsku podršku radu na prizivanju srodne duše u svoj život možete pružiti praktikovanjem Reikija srodne duše. Ova tehnika je namenjena prizivanju kako partnerske, tako i prijateljske srodne duše, u zavisnosti od onoga što želite. Tehnika sadrži simbol srodnih duša. Ima dve osnovne namene: pomoć u...

Sistem Kundalini Reiki sastoj se od tri stepena i dodatnih pojačanja. On je kanalisao Kundalini Reiki u meditacijama, u kojima se povezivao sa vaznesenim učiteljem Kuthumijem. Smatra se da je buđenje Kundalini primenom Kundalini Reikija najblaži i najbezbedniji način za njeno buđenje. Kundalini ja naša lična...

Sistem Zlatni Reiki sastoji se iz tri stepena. Preporučena pauza između svakog stepena je 5 dana. Zlatni Reiki nas rekonektuje sa našim Višim sopstvom, sa našim spiritualnim aspektom koji drži ključeve istinske sreće i božansku unutrašnju mudrost. Zlatni zrak je frekvenciono najviši koji se može konektovati...

Sistem Zlatni Reiki sastoji se iz tri stepena. Preporučena pauza između svakog stepena je 5 dana. Zlatni Reiki nas rekonektuje sa našim Višim sopstvom, sa našim spiritualnim aspektom koji drži ključeve istinske sreće i božansku unutrašnju mudrost. Zlatni zrak je frekvenciono najviši koji se može konektovati...